TRANG LIÊN KẾT

Quản lý tốt việc khai thác nước ngầm trong cả nước

Để tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ nguồn nước dưới đất có hiệu quả hơn nữa, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong đó, đã đề xuất quy định cụ thể, toàn diện về việc khoanh định, phê duyệt, công...

Chi tiết

Cần cơ chế, chính sách hạn chế sử dụng túi nilon sử dụng trong sinh hoạt

Từ năm 2010 đến nay, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành đã xây dựng, ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan đến kiểm soát túi ni lông khó phân hủy, như: Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ môi trường...

Chi tiết

Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc

Những năm gần đây đã liên tục xảy ra các vụ trượt lở, sụt lún đất, lũ quét, lũ ống, nhất là trong mùa mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là các năm 2016, 2017 và 2018 đã gây thiệt hại đáng kể về người, cơ sở vật chất của các địa phương và người dân. Do đó, từ năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Chi tiết

Quản lý chất thải rắn trên đất liền và trên biển nhằm giảm thiểu ô nhiễm do chất thải trên biển

Hiện tượng chất thải trên biển không rõ nguồn gốc ngày càng gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt tập trung tại các đảo, nơi có động lực biển gây tích tụ, tập trung chất thải. Vấn đề này gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống, sinh hoạt của người dân, gây khó khăn cho các chính quyền địa phương...

Chi tiết

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong ứng phó BĐKH

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nữ Trí thức Việt Nam đã tổ chức Hội thảo về Quản lý rủi ro thiên tai và Thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với BĐKH ở khu vực châu Á – Thái Bình DƯơng và các giải...

Chi tiết

Phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Phát triển khoa học và công nghệ là yêu cầu quan trọng để đảm bảo sự phát triển của lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Đồng thời, khoa học và công nghệ cũng đã được xác định là then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong điều kiện thế giới đang áp dụng những thành tựu to lớn của cuộc Cách...

Chi tiết

Đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ về hoạt động viễn thám

Viễn thám được ứng dụng hết sức rộng rãi trong hầu hết các ngành và lĩnh vực như an ninh - quốc phòng, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, năng lượng, cơ sở hạ tầng, dịch vụ vị trí, biển hải đảo, quản lý thiên tai, nghiên cứu biến đổi khí hậu. Trước sự phát triển mạnh mẽ của viễn thám, việc quản lý...

Chi tiết

Thời tiết